Gegevensbeschermingsverklaring

Stand: 10.08.2020

 

devolo AG neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens lezen en hoe we deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, die waarborgen dat de voorschriften omtrent gegevensbeveiliging zowel door ons als door externe dienstverleners worden aangehouden.

 

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze service voor u te verbeteren, kunnen ook wijzigingen in deze gegevensbeveiligingsverklaring nodig zijn. Daarom raden wij u aan deze gegevensbeveiligingsverklaring af en toe opnieuw door te lezen.

Wat zijn persoonsgebonden gegevens?

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden persoonlijke of zakelijke eigenschappen van u te registreren. Informatie waarbij we geen (of alleen met onevenredige inspanning) relatie met uw persoon kunnen leggen, bijv. door pseudonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgerelateerde gegevens.

 

Wat zijn gebruiksgegevens?

Gebruiksgegevens is informatie die we op basis van uw gebruik van onze diensten verkrijgen. Dit kunnen apparaatspecifieke gegevens zijn (bijvoorbeeld het model van de gebruikte hardware), protocolgegevens (bijzonderheden over het gebruik van onze diensten, gegevens over gebeurtenissen op het apparaat, cookies), locatie-informatie (bij gebruik van onze locatiegerelateerde diensten via wifi-toegangspunten) of cookies en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld Google Analytics, waarmee u apparaat kan worden geïdentificeerd).

 

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Een deel van ons online-aanbod kunt u gebruiken zonder dat u uw identiteit blootgeeft. Elke verzameling van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt uitsluitend plaats voor de genoemde doelen en voor het bereiken van deze doelen in noodzakelijke omvang.

 

 

1. Toegangsgegevens en hosting

 

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie op te geven. Steeds wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de namen van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat, en waarmee de oproep van de website wordt gedocumenteerd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met als doel een storingsvrij gebruik van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Hiermee garanderen we een correcte weergave van ons aanbod. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site verwijderd.

 

Hostingdienstverlening door derden

In het kader van een verwerking in opdracht van ons, verzorgt een derde partij voor ons de diensten voor de hosting en de weergave van de website. Hiermee garanderen we een correcte weergave van ons aanbod. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop worden verzameld zoals verderop wordt beschreven, worden verwerkt op de server van de derde partij. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in de context die hier wordt toegelicht.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

 

2. Gegevensverzameling en -gebruik bij de uitvoering van een overeenkomst en bij het openen van een klantaccount

 

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig geeft bij een bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Verplichte velden zijn als zodanig aangegeven, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst na te komen of om contact met u te kunnen opnemen of om het klanten account te kunnen openen, en u zonder deze gegevens de bestelling en/of het openen van het account niet kunt voltooien en het contactverzoek niet kan worden verzonden. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. We gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en het verwerken van uw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd nadat de bewaartermijnen volgens belastings- en handelsrecht zijn verlopen, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht op een andere vorm van gegevensgebruik voorbehouden die wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring. Uw klantaccount kan op elk gewenst moment worden verwijderd. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het hieronder vermelde adres of u kunt gebruikmaken van de daarvoor bestemde functie in het klantaccount.

 

3. Doorgeven van gegevens

 

Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde artikelen. Afhankelijk van de betalingsdienstverlener die u kiest tijdens het bestelproces geven wij voor de afhandeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan het kredietinstituut dat is belast met de betalingsafhandeling, en eventueel aan de betalingsdienstverlener die van ons opdracht heeft ontvangen of aan de geselecteerde betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstverleners deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account maakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstverlener. Dan geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienst.

 

4. E-mailnieuwsbrief en reclame per post

 

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Bij uw aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u medegedeelde gegevens, zodat we u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief kunnen toezenden, op basis van uw toestemming.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het hieronder vermelde adres of u kunt gebruikmaken van de daarvoor bestemde functie in het klantaccount. Na de afmelding verwijderen we uw e-mailadres voor zover u niet expliciet toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht op een andere vorm van gegevensgebruik voorbehouden die wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking in opdracht van ons verzonden door een dienstverlener waaraan wij uw e-mailadres hebben doorgegeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

 

Reclame per post en uw recht op correctie

Bovendien behouden we ons het recht voor uw voor- en achternaam evenals uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Op deze manier kunnen we contact opnemen met onze klanten voor reclamedoeleinden. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang.

De reclameverzending wordt in het kader van de verwerking in opdracht van ons uitgevoerd door een dienstverlener waaraan wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt uw toestemming voor het opslaan en gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen aan het hieronder vermelde adres.

 

5. Cookies en webanalyse

 

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten weer te geven of voor marktonderzoeksdoeleinden gebruiken we op verschillende websites zogenaamde cookies. Hiermee garanderen we een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen (persistent cookies). Hoe lang ze worden opgeslagen, kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw browser. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt over het instellen van cookies en per geval kunt beslissen of u bepaalde cookies wilt accepteren of ze algemeen wilt weigeren. Het verschilt per browser hoe de cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in de Help van elke browser, waar wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt ze voor de betreffende browser via de volgende links:

 

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

Safari™: https://support.apple.com/

 

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

 

Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

 

Opera™: https://help.opera.com/latest/web-preferences/

 

Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

Deze website gebruikt vanwege de toepassing van Google Analytics (zie hieronder) ook de zogenaamde DoubleClick-cookie, die het mogelijk maakt dat uw browser wordt herkend bij een bezoek aan een andere website. Op deze manier wordt een optimale vermarkting van onze website gewaarborgd. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van IP-anonimisering op deze website voorafgaand aan de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten in de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die gerelateerd zijn aan het websitegebruik. Op deze manier wordt een optimale vermarkting van onze website gewaarborgd. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google DoubleClick wordt aangeboden door Google LLC. (www.google.com). De hoofdvestiging van Google LLC bevindt zich in de VS en is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier inzien. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor bedrijven die gecertificeerd zijn met het Privacy Shield een geschikt gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt het DoubleClick-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance meer lezen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen opgeven. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt over het instellen van cookies en per geval kunt beslissen of u bepaalde cookies wilt accepteren of ze algemeen wilt weigeren. Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor het analyseren van de website maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een websiteanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Hiermee garanderen we een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. In het kader van de afweging van belangen, valt dit onder een doorslaggevend gerechtvaardigd belang. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De door het cookie automatisch verzamelde informatie over uw bezoek aan deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres voorafgaand aan de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten in de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt in principe niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

De hoofdvestiging van Google LLC bevindt zich in de VS en is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier inzien. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor bedrijven die gecertificeerd zijn met het Privacy Shield een geschikt gegevensbeschermingsniveau vastgesteld.

U kunt tevens de registratie van het door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierbij wordt een opt out-cookie opgeslagen op uw eindapparaten. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

 

6. Productregistratie

 

Bij de registratie van de bij devolo aangeschafte producten op de website www.devolo.de/produktregistrierung (of de versie voor uw land): naam, voornaam, e-mailadres, serienummer(s) van het product, aanschafdatum.

Het is aan u of u deze gegevens wilt vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we echter in deze gevallen de service niet, of slechts beperkt ter beschikking stellen.

 

7. Wedstrijden een opvragen van een e-book

 

Wanneer u besluit deel te nemen aan een wedstrijd of een e-book of whitepaper aan te vragen, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: naam (aanhef, voorna(a)m(en), achternaam), e-mailadres, functietitel, firma en sector, adres en land). Na invoer van de gegevens ontvangt u een e-mail met de link naar het bestelde e-book.

 

8. Bij het aanmelden op de website www.mydevolo.de of. www.mydevolo.com

 

Voor het beheer van apparaten uit de productlijn Home Control en de devolo Live Cam: uw e-mail adres (devolo-ID), wachtwoord, naam (aanhef, voornaam, achternaam), geboortedatum, taal. U ontvangt na invoer van de gegevens een bevestigingsmail met een activeringslink. Voor het gebruik van aanvullend functies (bijv. weersgegevens) kunt u onder het punt adressen uw adresgegevens (beschrijving, straat, huisnr., postcode, plaats, land) en de gewenste tijdzone aangeven en onder het punt telefoonnummers uw telefoonnummers.

 

9. Bij het aanmelden op de website www.devolo-cc.de of devolo-cc.de (of de versie voor uw land)

 

Voor het beheer van de producten van devolo Professional in het devolo connectivity center: e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum en land voor het maken van een gebruikersaccount, evenals de vrijwillige informatie aanhef, voornaam, achternaam, taal. Bij registratie van een locatie als verplichte invoer: beschrijving, firma, straat, huisnr., postcode, stad, land. Voor de registratie van apparaten: het serienummer, het MAC-adres. Voor bepaalde productgebieden is het voor de uitvoering van de prestaties noodzakelijk om naast persoonsgegevens ook gebruikersgegevens zoals gegevens uit gekoppelde servers van derden te verzamelen, op te slaan, te verwerken en eventueel door te sturen naar de partner die wij daarvoor opdracht geven.

 

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

 

U hebt het recht op gratis informatie over de gegevens die wij over uw persoon hebben opgeslagen, en recht op correctie, beperking van de verwerking, op gegevensoverdracht of verwijdering van deze gegevens.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie of blokkering of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van eventueel verleende toestemming of bezwaar tegen bepaald gegevensgebruik, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van ons bedrijf

Andreas Passmann
Charlottenburger Allee 67
52068 Aken, Duitsland

datenschutz@devolo.de

Bovendien kunt u uw bezwaarrecht uitoefenen via de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Bezwaarrecht

Voor zover wij in het kader van de afweging van belangen, persoonsgegevens verwerken naar aanleiding van een doorslaggevend gerechtvaardigd belang, zoals hierboven wordt toegelicht, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor rechtstreekse marketingdoeleinden, dan kunt u dit recht op elk gewenst moment zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen bezwaarrecht als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw bezwaarrecht hebt uitgeoefend, worden uw persoonsgegevens niet verder verwerkt voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende, verdedigbare redenen hebben voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking het beroep op, de uitoefening van of de verdediging van het recht dient.

Dit geldt niet wanneer de verwerking bedoeld is voor directe marketing. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel verwerken.

 

Bescherming van minderjarigen

Personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of voogden geen persoonsgerelateerde gegevens aan ons overdragen. Wij vragen geen persoonsgerelateerde gegevens van kinderen en jongeren. We verzamelen niet bewust dergelijke gegevens en geven ze ook niet door aan derden.

 

Overig

devolo AG geeft uitdrukkelijk aan dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidshiaten kent en niet voor 100% kan worden beveiligd tegen toegang door derden.

Het gebruik van contactgegevens – in het bijzonder de telefoon-/faxnummers en e-mail adressen – voor reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij devolo AG van te voren schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijk contact bestaat. In geval van overtreding behoudt devolo AG zich het recht op juridische stappen voor.

 

 

Download - devolo Gegevensbeschermingsverklaring