Persberichten

Zakelijke klanten / 17.10.2012

devolo rondt grootschalige veldtest af: G3-PLC wordt integraal onderdeel van smart grid

devolo

In het kader van het grootschalig veldonderzoek heeft devolo haar model voor de communicatie in de smart grid op basis van de G3-PLC-techniek in het frequentiebereik van 150 tot 500 kHz in samenwerking met Vattenfall getest voor gebruik in de praktijk. Vattenfall Europe Metering GmbH trad hierbij op als consulterend partner voor nettechniek en infrastructuur. De veldtest heeft de test met succes doorstaan; eerder bereikte datatransmissiesnelheden en bereik worden duidelijk overtroffen. De smalband PCL-communicatietechnolgie in het frequentiebereik 150 tot 500 kHz voor het intelligente energienet is klaar voor de markt.

G3-PLC overtuigt reeds bij prekwalificatietestsIn de smart grid staat de G3-PLC-oplossing lijnrecht tegenover andere IP-gebaseerde communicatietechnologieën zoals bijvoorbeeld GPRS of DSL. “Tijdens onze eerste prekwalificatietests toonde de G3-PLC-techniek een aantal doorslaggevende voordelen in vergelijking met andere technologieën. G3-PLC kon ook bij installaties in zeer diep gelegen kelderruimtes met goede doorvoersnelheden overtuigen”, aldus Ronny Start, projectleider bei Vattenfall Europe Metering.

Grootschalige veldtest simuleert realistisch scenario

De G3-PLC-techniek werd tijdens een vooronderzoek getest op een bedrijventerrein van Vattenfall in Hamburg, waar vele omvormers en elektrische machines geïnstalleerd zijn. De overdracht diende bijgevolg onder moeilijke omstandigheden te gebeuren. Toch heeft de hardware en software probleemloos gewerkt. Voor het eigenlijke veldonderzoek werd een typisch stedelijk woongebied in Hamburg met een mix van familiewoningen en kleinhandel geselecteerd. De selectie van het testveld gebeurde volgens de nieuwe wettelijke richtlijnen die het gebruik van meetsystemen voorschrijven bij afnemers en gebruikers met een jaarverbruik dat hoger ligt dan 6.000 kWh per jaar.Men kan in Duitsland uitgaan van een gemiddeld landelijk jaarverbruik tussen 10 en 15 procent. Bij de veldtest werden daarom 22 aansluitingen uitgerust met de modernste communicatietechniek: dit stemt ongeveer overeen met 10 procent van de meterpunten in de veldtest, respectievelijk met ongeveer 20 tot 30 afnemers en gebruikers per netstation. Voor de gegevensuitwisseling tussen de verschillende intersecties werd de G3-PLC-communicatie ingezet. De stroomleidingen in het laagspanningsbereik kunnen op die manier ook gebruikt worden voor IP-gebaseerde datacommunicatie. Dit is essentieel in de smart grid: in het kader van moderne stroomnetten wordt een veelvoud van gegevens voor de input en het verbruik van energie dynamisch verzameld. Deze grootschalige test heeft aangetoond dat PLC efficiënt presteert en dat het klaar is voor toepassingen van de toekomst.

Functionaliteit bewezen

Tijdens het veldonderzoek werd ook de tijdsplanning en financiële budgettering van de uitrusting van het testveld als onderdeel van een smart grid cluster onderzocht. Alle meetpunten konden in korte tijd door slechts weinige medewerkers gerealiseerd worden.Beide projectpartners zijn tevreden met dit resultaat - het bewijst de efficiëntie van de op PLC gebaseerde access communicatie. De daaropvolgende systeemtest met verschillende simulaties heeft duidelijk aangetoond dat de G3-PLC-techniek kan beantwoorden aan de toepassingsvereisten van alle huidige en toekomstige smart grids. Er werd zowel een duidelijk hogere gegevensdoorvoer als ook een verbeterd bereik gerealiseerd in vergelijking met voorgaande concurrerende PLC-technologiëen.

Klaar voor de toekomst van energienetten

De G3-PLC-techonologie toont in het testveld solide eigenschappen die argumenteren voor het gebruik in smart grids van de toekomst. “Wij zijn verheugd over de resultaten van de veldtest, die bewijzen dat de smalband PLC-techniek (150-500 kHz) efficiënt werkt in het access-bereik en die aantonen dat de techniek klaar is voor de markt”, aldus Heiko Harbers, CEO van devolo AG. “Met Vattenfall Europe Metering hebben we een sterke partner, met wie we nu samen concrete projecten willen uitwerken.”