Service & downloads
Vragen over installatie, configuratie of garantie-afwikkeling van uw devolo producten:
0280 889 85 * maandag - vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
support@devolo.be
Voor vragen over producten, prijzen en verkooppunten:
09 231 26 80 * maandag - vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
info@devolo.be
Om een snelle en doelgerichte ondersteuning te waarborgen, vragen wij u om de volgende informatie voor het telefoongesprek bij de hand te houden:
  • Productnaam
  • Computertype en specificaties
  • Serienummer
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Firmware of stuurprogrammaversie
  • Beschrijving van het probleem
* Binnenlands tarief; eventueel afwijkende prijzen bij internationale verbindingen

Privacybeleid

20.07.2015

devolo AG neemt de beveiliging van uw persoonlijke data zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke data lezen en hoe we deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, welke waarborgen dat de voorschriften omtrent databeveiliging zowel door ons als door externe dienstverleners worden aangehouden.

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze service voor u te verbeteren, kunnen ook wijzigingen in deze databeveiligingsverklaring nodig zijn. Daarom raden wij u aan deze databeveiligingsverklaring af en toe opnieuw door te lezen.


Wat zijn persoonsgebonden gegevens?

Persoonsgerelateerde data zijn data die gebruikt kunnen worden persoonlijke of zakelijke eigenschappen van u te registreren. Informatie waarbij we geen (of alleen met onevenredige inspanning) relatie met uw persoon kunnen leggen, bijv. door pseudonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgerelateerde data.

Plaats devolo AG cookies?

devolo AG gebruikt drie verschillende soorten "cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie). De eerste variant dient voor de instandhouding van de sessie bij een paginawisseling, de tweede dient ter bescherming van de sessie-integriteit en de derde dient voor het weer herkennen bij hernieuwde bezoeken. De eerste beide varianten worden niet opgeslagen en vervallen bij aangemelde bezoekers na maximaal 120 minuten, bi niet aangemelde bezoekers na maximaal 20 minuten, of bij het sluiten van de browser, de derde variant heeft een geldigheid van 2 jaar en wordt bij elk bezoek vernieuwd. Eventueel plaatsen geselecteerde partners geanonimiseerde cookies, welke echter geen identificatie van de persoon van de individuele gebruiker mogelijk maken. Gebruik maken van onze aanbiedingen is ook zonder cookies mogelijk. De meeste browsers zijn zo vooringesteld, dat deze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze een melding geeft, voordat de cookies worden opgeslagen. Wij willen u er op wijzen, dat u mogelijkerwijze bij afwijzing van functiegerelateerde cookies onze website slechts beperkt kunt gebruiken.

Worden uw bestanden aan derden doorgegeven?

Vanwege wettelijke bepalingen zijn wij in bepaalde gevallen verplicht uw persoonsgerelateerde data aan derden door te geven. Dit is bijv. het geval wanneer een verdachte een misdaad heeft gepleegd of sprake is van misbruik van onze website. Wij zijn dan verplicht uw data aan het OM door te geven. In andere gevallen worden uw data uitsluitend in onze databases en op onze servers opgeslagen. Uitgezonderd hiervan zijn onze dienstverleningspartners, welke voor de bestel- en service-afwikkeling de overdracht van data vereisen, zoals Deutsche Post, UPS, GLS, DPD, DHL of onze banken. In deze gevallen vindt de overdracht plaats overeenkomstig de bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), en is de omvang van de overgedragen data beperkt tot het noodzakelijke minimum.

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van opgeslagen data

Wanneer we wel data opslaan, bewaren we uw data op bijzonder goed beveiligde servers in Duitsland. De toegang daartoe is slechts mogelijk door enkele bijzonder bevoegde personen, die zich bezig houden met technisch, commercieel of redactioneel beheer. Om verlies of misbruik van bij devolo AG opgeslagen data te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en bedrijfsmatige veiligheidsmaatregelen, welke regelmatig worden gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang worden aangepast. Wij wijzen u er echter op, dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is, dat er geen rekening wordt gehouden met de databeschermingsregels en de bovenvermelde veiligheidsmaatregelen van andere, niet in het verantwoordelijkheidsgebied van ons liggende personen of instituten. Met name kunnen niet versleutelde data, ook wanneer dit per e-mail gebeurt – door derden worden meegelezen. Wij hebben hierop technisch gezien geen invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de door hem ter beschikking gestelde data door versleuteling of op andere wijze tegen misbruik te beveiligen. Onze online-content bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van andere websites zich houden aan het privacybeleid.

Contact

Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben over de databeveiliging, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Privacy-functionaris van devolo AG

Stephan Classen

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen

E-mail: datenschutz@devolo.de

Uw recht op informatie, correctie, blokkering en wissen

U heeft in het kader van het Bundesdatenschutzgesetz een recht op informatie, alsmede een recht op correctie, blokkering, of wissen van uw opgeslagen persoonsgerelateerde data. Wanneer wissen is uitgesloten door wettelijke, contractuele of handels- resp. fiscaal-juridische bewaarperiodes of overige wettelijke redenen, dan kunnen in plaats van gewist uw data worden geblokkeerd.

Herroepen van toestemmingen

De hierna vermelde toestemming heeft u eventueel uitdrukkelijk gegeven. Wij willen u er graag op wijzen, dat uw toestemming altijd voor de toekomst kan worden herroepen. Inhoud van de toestemming voor opdrachtbeheer per e-mail: "Naar dit e-mail-adres sturen wij uw orderbevestiging, alsmede, tot herroeping, mededelingen over levering, pakketnummer, eventueel optredende vertragingen en eventuele informatie over relatiebeheer.“ Inhoud van de toestemming voor e-mail reclame per Newsletter: "Ja! Ik wil af en toe, tot herroeping, per e-mail over speciale acties, waardebonnen en aanbiedingen van devolo AG geïnformeerd worden!"

Welke data worden door ons gelezen en verwerkt?

Een deel van ons online-aanbod kunt u gebruiken zonder dat u uw identiteit blootgeeft. Wanneer u echter besluit om iets te bestellen, dan vragen wij u om uw naam en andere persoonlijke informatie. Dit kan ook het geval zijn wanneer u wilt deelnemen aan een door ons georganiseerde wedstrijd en de data voor het uitreiken van de prijs, resp. levering nodig is. Het is aan u of u deze data wilt vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we echter in deze gevallen de service niet, of slechts beperkt ter beschikking stellen. In verband met het oproepen van de door u gewenste informatie worden op onze servers data voor het realiseren van deze service of voor backupdoeleinden opgeslagen, welke mogelijkerwijze identificatie mogelijk maken (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Deze worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn.

Waarvoor gebruikt devolo AG uw bestanden?

Wij slaan u persoonsgerelateerde data inclusief uw huisadres en uw e-mail adres uitsluitend op en gebruiken het uitsluitend voor de afhandeling van uw bestellingen en eventuele retourzendingen. Uw IP-adres slaan we samen met een bestelling alleen op bij een legitiem belang. Uw e-mail adres gebruiken we alleen voor informatieve mail bij de orders en – wanneer u geen bezwaar heeft – voor customer care, zoals, indien gewenst voor eigen Newsletters. Aanvragen voor informatie worden gepseudonimiseert ter besturing en optimalisatie van product- en reclame-aanbiedingen op onze website geëvalueerd, de statistische verwerking van gepseudonimiseerde of anoniem gemaakte records blijft voorbehouden en wordt bijv. vanwege systeembeveiligingsredenen (ter voorkoming van misbruik) ter verbetering van de website en voor statistische doeleinden opgeslagen; dit opslaan kunt u te allen tijde door het wissen van uw online-klanten account herroepen. Verder worden uw data uitsluitend verwerkt en gebruikt voor andere doeleinden wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, bijv. bij deelname aan wedstrijden of deelname aan het devolo AG bonus- en partnerprogramma.

Bescherming van minderjarigen

Personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of voogden geen persoonsgerelateerde data aan ons overdragen. Wij vragen geen persoonsgerelateerde data van kinderen en jongeren. We verzamelen niet bewust dergelijke gegevens en geven ze ook niet door aan derden.

Google Analytics

Door het bezoek aan de website van devolo AG kan informatie over de toegang (datum, tijd, bezochte pagina) op de server worden opgeslagen. Deze data vallen niet onder de persoonsgebonden data, maar zijn anoniem gemaakt. Deze worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google") Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten te maken over de website-activiteiten voor de website-beheerder en om verdere diensten gerelateerde aan het gebruik van de website en het internet te ontwikkelen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere data van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies door en instelling in uw browser verhinderen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van de website kunt benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de door u verstrekte data door Google in de hierboven omschreven manier en voor het genoemde doel. devolo AG geeft uitdrukkelijk aan dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidshiaten kent en niet voor 100% kan worden beveiligd tegen toegang door derden. Het gebruik van contactgegevens - in het bijzonder de telefoon-/faxnummers en e-mail adressen - voor reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij devolo AG van te voren schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijk contact bestaat. In geval van overtreding behoudt devolo AG zich het recht op juridische stappen voor.

Naar boven

Hartelijk dank voor u beoordeling.

Het spijt ons. Bij de transmissie van uw beoordeling is een fout opgetreden. Probeer het a.u.b. opnieuw.

Uw Newsletter aanmelding was succesvol.

Het spijt ons. Bij de aanmelding voor onze Newsletter is een fout opgetreden. Probeer het a.u.b. opnieuw.

Hartelijk dank! Wij hebben uw aanvraag opgeslagen! U wordt geïnformeerd, zodra het artikel weer beschikbaar is.

Het spijt ons. Uw artikelmelding kon niet geactiveerd worden. Probeer het a.u.b. opnieuw.

Opt-out-cookie is succesvol ingesteld. U wordt niet langer gevolgd door Google Analytics.